პოლიგრაფია

პოლიგრაფიული მომსახურება

მაღალი ხარისხის პოლიგრაფიული მომსახურება

ვასრულებთ შემდეგ პოლიგრაფიულ სამუშაოებს:

  • ლოგო, ბრენდბუქი
  • სავიზიტო ბარათი
  • პლასტიკური ბარათი
  • ფლაერი, ბუკლეტი, ტრიპლეტი
  • ბროშურა, ჟურნალი
  • ბლანი, ეტიკეტი
  • კალენდარი
  • პოსტერი