ქსელური მონტაჟი

ქსელური მონტაჟი

 კომპიუტერული ქსელი ტრასის მომზადება (კედლის , იატაკის , ჭერის გაბურღვა)
საკაბელო არხის გაყვანა
ქსელის კაბელის გაყვანა
ქსელის ჩამრთველის მონტაჟი (რაზეტკის მონტაჟი)
არსებული კაბელების შემოწმება, დანომრვა (დატესტვა)
ჯეკის დასმა
პაჩ პანელზე  კაბელის დასმა
სერვერული კარადის (რეკის) სრუალდ გამართვა
Wifi მოწყობილობების ინსტალაცია
დამონტაჟებული კაბელების ქსელში გაშვება
კომპიუტერების, პრინტერების ქსელში გაშვება
ქსელური აპარატურით და მასალებით უზრუნველყოფა

 

სატელეფონო ქსელის მონტაჟი / ქსელის გაყვანა

სატელეფონო ქსელი ტრასის მომზადება (კედლის , იატაკის , ჭერის გაბურღვა)
საკაბელო არხის გაყვანა
ცენტრალური 40 წყვილიანი, 100 წყვილიანი სატელეფონო  კაბელის გაყვანა
შიდა სატელეფონო კაბელების გაყვანა
სატელეფონო ჩამრთველების მონტაჟი (კედლის რაზეტკების, ჩამრთველების მონტაჟი)
არსებული კაბელების შემოწმება
ჯეკის დასმა
პაჩ პანელზე კაბელის დასმა
გაყვანილი კაბელების მინი ატეესზე დაერთება
სატელეფონო ქსელის მუშა მდგომარეობაში მოყვანა